Logjistikë Brenda Kosoves

Ofrojmë shërbimin e logjistikës dhe transportit brenda Kosovës me kamion të plotë dhe parcial.

Pro Transport ofron shërbime që mbulojnë tërë zingjirin e logjistikës duke iu përshtatur nevojave dhe kërkesave të klientëve. Ekspertiza lokale, pikat e grumbullimit, mjetet transportuese, stafi i kualifikuar dhe infrastruktura që kemi ndërtuar na mundëson të ofrojmë shërbime të logjistikës duke ju ofruar kosto më të lirë si dhe siguri gjatë shpërndarjes.

Shërbimet tona
 • Shpërndarje të mallrave në baza ditore dhe javore me mjete të ndryshme të logjistikës nga fabrika, terminali doganor deri në magazina apo destinacionet finale (ku kërkohet).
 • Transport me mjete të vogla edhe në vendet ku nuk lejohen kamionë të mëdhenj si në qendra tregtare dhe zona të banueshme.
 • Shpërndarje të mallrave me kamionë me lift apo vetëshkarkues.
 • Magazinim të mallrave dhe terminal doganor, grumbullim të mallrave dhe shërbime të ngarkimit dhe shkarkimit.
 • Përgatitje të formaliteteve doganore për eksport dhe import..
 • Mjete të ndryshme transporti si për dërgesa logjistike ashtu dhe për ato komplete.
 • Asistencë në dokumentacion si dhe në logjistikë të dokumenteve dhe materialeve.
Avantazhet tuaja
 • Zgjidhje të shumëfishta optimale në kohë, çmime dhe vende për nevojat tuaja
 • Fleksibilitet në aktivitetet e logjistikes duke ofruar mjete të ndryshme transportuese
 • Shpërndarje të mallrave brenda kohës dhe buxhetit tuaj
 • Tërheqje të menjëhershme të dërgesës suaj, terminal-në-terminal, derë-më-derë, fabrikë-terminal me fleksibilitet maksimal.

KONTAKTI