Logjistikë

Ekspertiza lokale, pikat e grumbullimit, mjetet transportuese, stafi i kualifikuar dhe infrastruktura që kemi në Slloveni, Kosovë dhe Shqipëri na mundëson të ofrojmë shërbime të logjistikës duke ndikuar në uljen e kostove dhe planifikimin efektiv të shpërndarjes së mallrave dhe sigurinë e tyre - shpejt, sigurt dhe thjeshtë.

Shërbimet tona
 • Shërbime të logjistikës brenda Kosovës dhe brenda rajonit: Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi
 • Kontrata të logjistikës (Contract Logistics) në baza 1 vjeçare
 • Shërbime të magazinimit të mallrave dhe shërbimeve doganore
 • Projekte të logjistikës në periudha afatshkurtra dhe afatgjata
 • Shërbimin e grumbullimin e mallrave në magazinën tonë doganore dhe përgatitjen e formaliteteve doganore në eksport dhe import
 • Shërbime të konsulencës në fushën e logjistikës
 • Sigurimin, shpërndarjen dhe strehimin e mallrave tuaja
Avantazhet tuaja
 • Gamë të gjerë zgjidhjesh për ngarkesat tuaja të vogla, për të përmbushur nevojat e biznesit tuaj.
 • Ulje në kostot tuaja operative.
 • Fleksibilitet në aktivitetet e logjistikës duke ofruar mjete të ndryshme transportuese.
 • Transferimi i dijes (know-how) dhe ekspertizës sonë në zingjirin logjistiko-transportues.
 • Shpërndarje të mallrave brenda kohës dhe buxhetit tuaj.
 • Tërheqje e menjëhershme e dërgesës suaj, terminal-në-terminal, derë-më-derë, fabrikë-terminal me fleksibilitet maksimal.
 • Përkrahje në procedurat doganore dhe ato ligjore.

KONTAKTI